Ахмадын зөвлөлийн дарга нарын туршлага солилцуулах зорилгоор 2017 оны ажлаар тэргүүн байранд шалгарсан 18-р хорооны ахмадын зөвлөлийн ажлаа