Ахмадын зөвлөлийн дарга нарын шуурхай цуглааныг 6 удаа зохион байгуулж ахмад настангуудад сар шинийн баяр хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион