Ахмадын чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрөөж, хөгжил хөдөлгөөнтэй байлгах зорилгоор ахмадын дуулан бүжиглэх цэнгүүнийг 4 удаа зохион байгу