Танилцуулга

 

  • Ахмад настангуудын оролцоонд тулгуурлан Дүүргийн ИТХ, Засаг дарга түүний тамгийн газар, холбогдох хэлтэс албадтай ажлаа уялдуулан хамтран ажиллаж үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг хангах