СХД-ийн БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХОРООНЫ УЛСЫН БҮРТГЭГЧ НАРЫН ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

 

 

Бүх хороод

1. Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл

2. Төрсний гэрчилгээний дахин олголт

3. Гэрлэсний гэрчилгээний дахин олголт

4. Нас барсны гэрчилгээний дахин олголт

5. Иргэний цахим үнэмлэхний олголт

Үүн дээр зөвхөн иргэний бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбогдсон хороод: /4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29/

1. Гэрлэлтийн бүртгэл

2. Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл

3. Гэрлэлт сэргээсний бүртгэл 

4. Иргэний үнэмлэхний зурагтай дэлгэрэнгүй лавлагаа

5. Байнга оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт

6. Шинээр Хуулийн этгээдийн болон Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагааг олгож эхлэнэ