2015 оны 05-р сарын 09-ны өдөр Ерөнхийлөгчийн ивээл дор жил бүр зохион байгуулагддаг “Нэг сая мод ургуулах хөдөлгөөн”-ий хүрээнд зохион байгуулагдсан мод тарих үндэсний өдрөөр 30-р хорооны нутаг дэвсгэрт Ө.Өнөрлхөм даргатай Бүртгэлийн хэлтэс болон болон 30-р хорооны нийт 6 албан хаагч, хэсгийн ахлагч нар хамтарч хайлаас 70 ширхэг, улиас 10 ширхэгийг  тарилаа.