ЭЦЭГ ТОГТООСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

  • Шүүхийн шийдвэр
  • Эцэг, эх хамтран гаргасан өргөдөл
  • Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх
  • Хүүхдийн тєрсний гэрчилгээ, төрсний бүртгэлийн лавлагаа 7-оос дээш насны хүүхдийн өргөдөл
  • Гэрчилгээний үнэ 2500

Хүүхдийн эцэг, эх өөрийн биеэр оршин суугаа  газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.