How to create simple cool paging with PHP and CSS

“Дотоод хяналтын шилдэг  нэгж” –тэй байгууллага  шалгаруулах болзолт уралдаан зарлалаа.

Төсвийн сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, төсвийн хөрөнгийн үр ашиггүй зардлыг багасгах, төрийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалт, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх замаар 2018 онд санхүүгийн хяналт шалгалт, аудитын зөвлөмжөөр илэрсэн зөрчил дутагдлыг бууруулах, Шилэн дансны зөрчилгүй дүүрэг болох зорилтыг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/221  дүгээр захирамжаар баталсан төсвийн байгууллагуудын дунд зарласан “ Дотоод хяналтын шилдэг  нэгж” –тэй байгууллага  шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамжийг танилцуулж байна. Та бүхэнд амжилт хүсье.Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Санхүүгийн тооцоолох ХХК-ны хамтарсан санхүүгийн программын сургалтанд 2018 оны 4 дүгээр сарын 11-13-ны өдрүүдэд хамрагдлаа.

 


Дотоод аудитын албаны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын дотоод хяналтын нэгж нь үйл ажиллагааг хамт олондоо сурталчлах "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг"-ийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгийг нийт 85 байгууллага дотоод хяналт шалгалтын чиглэлээр хамт олон, эцэг эхчүүдэд зохион байгуулж ажилласан бөгөөд нийт 11700 хүнийг хамрууллаа.
< Өмнөх ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22 ... Дараагийн > 

(Бүгд 108 мэдээ)