How to create simple cool paging with PHP and CSS


Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Санхүүгийн тооцоолох ХХК-ны хамтарсан санхүүгийн программын сургалтанд 2018 оны 4 дүгээр сарын 11-13-ны өдрүүдэд хамрагдлаа.

 


Дотоод аудитын албаны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын дотоод хяналтын нэгж нь үйл ажиллагааг хамт олондоо сурталчлах "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг"-ийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгийг нийт 85 байгууллага дотоод хяналт шалгалтын чиглэлээр хамт олон, эцэг эхчүүдэд зохион байгуулж ажилласан бөгөөд нийт 11700 хүнийг хамрууллаа.Сайн байцгаана уу. Монгол Улсын Сангийн сайдын баталсан 2017 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 347 дугаар тушаалаар Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар батлагдсан байна. Нягтлан бодогч нар мөрдөж ажиллана уу.

 < Өмнөх ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22 ... Дараагийн > 

(Бүгд 107 мэдээ)