How to create simple cool paging with PHP and CSS

Жаргалант тосгоны захирагчийн ажлын албаны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж байгаатай холбогдуулан мал амьтдын тоо толгойд гэнэтийн тооллогыг хийж малын А данстай тулган шалгаж баталгаажуулав.Албаны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу, Сонгинохайрхан дүүргийн 25 жилийн ойд болон "Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэл"-ийн жилийн ажлын хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн хувийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн удирдлага болон санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын шилэн дансны хууль тогтоомжийн талаар сургалт зохион байгууллаа.


Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын А/475 дугаар захирамжийн дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Хадгаламж Зээлийн хоршоодын үйл ажиллагаа холбогдох хууль, журмын нөхцөл шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт шалгалт хийгдэж байна.


Сонгинохайрхан дүүргийн Дотоод аудитын алба нь 2017 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Төсөв, санхүү эдийн засгийн хорооны гишүүд төлөөлөгчдөд 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан болон дээрх      хугацааны төсвийн гүйцэтгэл тулгамдаж буй асуудлын талаар танилцуулж сонирхсон асуултанд хариулт өгч тулгамдаж буй асуудал хэрхэн шийдвэрлүүлэх талаар төлөөлөгчидтэй санал бодлоо солилцлоо.< Өмнөх ... 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 ... Дараагийн > 

(Бүгд 107 мэдээ)