How to create simple cool paging with PHP and CSS
<

>  

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНААС "ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР" УДИРДАМЖИЙН ХҮРЭЭНД

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

 

 

2016 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хэрэгжилт

1

Эрүүл ажлын байр болох талаар төлөвлөгөө боловсруулан холбогдох тушаал шийдвэрийг гаргах

Албаны даргын шийдвэрээр "Эрүүл ажлын байр"   удирдамжийн хүрээнд 9 заалт бүхий хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган ажилласан.

2

Ажилчдад "Эрүүл ажлын байр " сургалтуудыг зохион байгуулах, гарын авлагатай болох

"Эрүүл ажлын байр" сургалтуудын хүрээнд "Ажлын байрны стресс түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь" сургалтыг аудитор Г.Энхзул албаны ажилтнуудад  зохион байгууллаа.

3

Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах

Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Нэгдэлд албан бичгээр  хүсэлт гарган албаны бүх ажилтануудыг 2016 оны 9 дүгээр сарын 29-ны өдөр эрүүл мэндийн анхан шатны үзлэгт хамруулан өөрийн эрүүл мэндийн байдал цаашид хэрхэн хамгаалах, эрт оношлогдох нөхцлүүд бүрдсэн байна.

4

Удирдамжийн хүрээнд албан хаагчдын дунд "Эрүүл ажлын байр-Эрүүл мэнд" сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаан зарлах

Байгууллагын удирдлагын санаачлагаар "Эрүүл ажлын байр-эрүүл мэнд" сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаанд албаны 6 ажилтан оролцож өөрийн санал бодлыг тусгасан эссэг бичиж байгууллагын удирдлагад танилцуулан шилдэг эссэг шалгаруулсан.

5

Ажилтан бүр компьютерийн өмнө кактус цэцэгтэй болох хөдөлгөөн өрнүүлэх

Ажилтан бүрийн өмнө ажлын ширээн дээр мөнхрөө,  кактус цэцэгтэй болж  компьютерийн туяанаас хамгаалагдсан.

6

Эрүүл хооллолтын талаар мэдлэг хандлага дадалтай болж зөв хооллож хэвших

"Эрүүл ажлын байр" сургалтуудын хүрээнд "Эрүүл хооллолтын үр нөлөө " сургалтыг аудитор Х.Ариунаа албаны ажилтнуудад  зохион байгууллаа.

7

Ажлын байрны дасгал хийх нөхцөл боломжоор хангах

Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн хийж хэвших, хөдөлгөөний хомсдлоос сэргийлэх урьдчилан сэргийлэхийн тулд ажлын байранд хийх 10 дасгалын заавар хананд байршуулан дасгалыг хийж хэвшээд байна.

8

Эрүүл ажлын байр тайлангаа цахим хуудсаараа дамжуулан нийтэд сурталчилах

Эрүүл ажлын байр" удирдамжийн хүрээнд хийсэн ажлын тайлангийн явцын тайланг 2016.09.23-ны өдөр дүүргийн ЗДТГазарт хүргүүлсэн ба хийсэн   ажлын тайланг өөрийн байгууллагын цахим хуудсанд байршуулаад байна.

9

Даралтны аппарат, эмийн сантай болох

Эм, эмийн санг нийт 10-20,0 мянган төгрөгөөр худалдан авч албаны эмийн сангийн буланд байршууллаа.

 

                                                                        ДОТООД АУДИТЫН АЛБА


<

> Сонгинохайрхан дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн цэцэрлэг, сургуулиудын төсвөөс авсан хувьсах зардлын санхүүжилтын гүйцэтгэлд санхүүгийн хяналт шалгалт хийгдэж байна.


<

> Санхүү бүртгэлийн ажилтанууддаа Санхүүчдийн баярын мэндийг хүргэе.


http://shd.mn/shim/images/back-dotood-audit-shd.jpgСа

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын /ахлах/ байцаагчдын нэрс

 


Со

Сонгинохайрхан дүүргийн Дотоод аудитын албаны 2016 онд санхүүгийн хяналт шалгалт хийх байгууллагууд< Өмнөх ... 1 15 16 17 18 19 20 21 22 ... Дараагийн > 

(Бүгд 107 мэдээ)