How to create simple cool paging with PHP and CSS

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 265/72 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг хангах, төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах удирдамж-ийн хүрээнд албаны албан хаагчид мэргэшлийн түвшин тогтоох шалгалтанд хамрагдаж амжилттай өглөө.Манжуур хот руу хамт олноороо сайхан аялаад ирлээ.


Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/484 дугаар захирамжийн дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн 26-р хорооны  Улаанчулуутын хогийн цэгт хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах төслийн хүрээнд хамт олноороо оролцож мод тарилаа.

 


Манай албанаас дүүргийнхээ төсвийн болон харъяа байгууллагуудын санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудын хууль эрх зүйн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, өдөр тутам үйл ажиллагаандаа хэрэгждэг хууль тогтоомж, дүрэм журмыг сурталчлах, санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаандаа сайн бүртгэлийг түгээх, аливаа хяналт шалгалтаар зөрчил, дутагдал гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хууль, эрх зүйн гарын авлагыг та бүхэндээ зориулан эмхэтгэн гаргалаа. Сайн бүртгэл дэлгэрэх болтгугай.< Өмнөх ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 ... Дараагийн > 

(Бүгд 106 мэдээ)