How to create simple cool paging with PHP and CSS

Төсви

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч бөгөөд дүүргийн Засаг даргын баталсан 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу,  Албаны даргын 2018 оны № У-2018/19 дугаар удирдамжийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв-ОНӨААТҮГ, Тохижилт, цэвэрлэгээ, үйлчилгээ-ОНӨААТҮГазруудад санхүүгийн хяналт шалгалт хийгдэж байна.

 

 


Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/526 дугаар захирамжийн дагуу "Идэвхтэй хөдөлгөөн - эрүүл амьдрал" зорилгын хүрээнд төр, захиргааны байгууллагын албан хаагчдын дунд "спорт-2018" тэмцээнд танай алба Захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ,  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Усан спорт сургалтын төвтэй 1 баг болж хамтран Волейболын төрөлд оролцлоо.


Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 265/72 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг хангах, төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах удирдамж-ийн хүрээнд албаны албан хаагчид мэргэшлийн түвшин тогтоох шалгалтанд хамрагдаж амжилттай өглөө.Манжуур хот руу хамт олноороо сайхан аялаад ирлээ.< Өмнөх ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 ... Дараагийн > 

(Бүгд 108 мэдээ)