Монгол Улсын Сангийн сайдын тушаал

Сайн байцгаана уу. Монгол Улсын Сангийн сайдын баталсан 2017 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 347 дугаар тушаалаар Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар батлагдсан байна. Нягтлан бодогч нар мөрдөж ажиллана уу.