Сургалтанд хамрагдлаа

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Санхүүгийн тооцоолох ХХК-ны хамтарсан санхүүгийн программын сургалтанд 2018 оны 4 дүгээр сарын 11-13-ны өдрүүдэд хамрагдлаа.