Болзолт уралдаан шалгаруулах тухай

“Дотоод хяналтын шилдэг  нэгж” –тэй байгууллага  шалгаруулах болзолт уралдаан зарлалаа.

Төсвийн сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, төсвийн хөрөнгийн үр ашиггүй зардлыг багасгах, төрийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалт, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх замаар 2018 онд санхүүгийн хяналт шалгалт, аудитын зөвлөмжөөр илэрсэн зөрчил дутагдлыг бууруулах, Шилэн дансны зөрчилгүй дүүрэг болох зорилтыг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/221  дүгээр захирамжаар баталсан төсвийн байгууллагуудын дунд зарласан “ Дотоод хяналтын шилдэг  нэгж” –тэй байгууллага  шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамжийг танилцуулж байна. Та бүхэнд амжилт хүсье.