Сэтгэлийн хандив өргөлөө

 “Нигүүлсэн хөгжил” Mонголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хамт олны холбоонд тус албаны хамт олноос сэтгэлийн хандив цуглуулж 2018 оны 05 дугаар сарын 04-ны өдөр ажлын байранд нь очиж бэлэг дурсгалын зүйлийн хамт гардуулж сэтгэлийн дэм өглөө.