"Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр" мод тарилаа.

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/244 дугаар захирамжийн дагуу "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр" 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хорооны 22, 23 дугаар байрны дунд байрлах талбайд мод тарих ажилд хамт олноороо оролцлоо.