Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд сэдэвчилсэн хяналт шалгалт хийгдэж байна.

Сонгинохайрхан дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн Улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө, гадаад дотоодын хандив, тусламжийн эх үүсвэрээр бий болсон хөрөнгийн бүртгэл хөтлөлт ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтанд  тус албаны даргын  батласан  2018 оны У-2018/14 дүгээр удирдамжийн  хүрээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэнэ.