Санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудад зориулан хууль, эрх зүйн гарын авлага гаргалаа

Манай албанаас дүүргийнхээ төсвийн болон харъяа байгууллагуудын санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудын хууль эрх зүйн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, өдөр тутам үйл ажиллагаандаа хэрэгждэг хууль тогтоомж, дүрэм журмыг сурталчлах, санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаандаа сайн бүртгэлийг түгээх, аливаа хяналт шалгалтаар зөрчил, дутагдал гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хууль, эрх зүйн гарын авлагыг та бүхэндээ зориулан эмхэтгэн гаргалаа. Сайн бүртгэл дэлгэрэх болтгугай.