САНХҮҮЧДИЙН БАЯРЫН МЭНД ХҮРГЭЕ

МЭРГЭЖИЛ НЭГТ САНХҮҮГИЙН АЖИЛТНУУДДАА 107 ЖИЛИЙН ОЙН САНХҮҮЧДИЙН БАЯРЫН МЭНД ХҮРГЭЕ.