Сонгинохайрхан дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад төлөвлөгөөт аудит эхэлж байна.

Албаны даргын баталсан 2019 оны №У-2019/05 дугаар удирдамжийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн 38, 99, 101, 104, 105, 106, 107, 111 дүгээр цэцэрлэгүүдийн 2018 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс эхлэн төлөвлөгөөт аудитыг хийж гүйцэтгэнэ.