Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдлаа

      Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх замаар БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын халдварыг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд дэд хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулан дүүргийн Дотоод аудитын алба нь "Ариун энэрэл" ӨЭМТөвтэй хамтран нийт албан хаагчдыг элэгний B, C вирус, бэлгийн замын ДОХ/ТЭМБҮҮ-гийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд бүрэн хамрууллаа.

       Тус албанаас дүүргийн төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын төрийн албан хаагчид болон ажилтнуудад урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд бүрэн хамрагдахыг уриалж байна.