Улсын байцаагчийн ёс зүйн асуудлын талаар сургалт зохион байгууллаа.

Улсын байцаагчийн ёс зүйн асуудлын талаар тус албаны ахлах аудитор Ш.Болормаа албаны аудиторууддаа сургалт зохион байгууллаа.