ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИОГООР ДАДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 399, 340 дүгээр тогтоолын 5.1-д заасны дагуу гамшгийн аюулын үед  дадлага сургуулийг 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 16:00 цагт зохион байгууллаа.