How to create simple cool paging with PHP and CSS


Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар зохион байгуулагдаж буй 150 төсөл арга хэмжээний явцын мэдээлэл:

 1. Гэрээ хийгдсэн 94 төсөл арга хэмжээ;
 2. Гэрээ байгуулах эрх олгосон 12 төсөл арга хэмжээ;
 3. Тендерийн материал хүлээн авч байгаа 24 төсөл арга хэмжээ;
 4. Үнэлгээ хийгдэж байгаа 1 төсөл арга хэмжээ;
 5. Тендерийн материал боловсруулагдаж байгаа 2 төсөл арга хэмжээ;
 6. Зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй, газрын асуудалтай 17 төсөл арга хэмжээ;


Тус албанд 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар нийт 156 төсөл арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаагаас:

 1. Гэрээ байгуулагдсан 81 төсөл арга хэмжээ,
 2. Зарласан (тендерийн материал хүлээн авч байгаа) 21 төсөл арга хэмжээ;
 3. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 5 төсөл арга хэмжээ;
 4. Тендерийн бичиг баримт боловсруулагдаж байгаа 25 төсөл арга хэмжээ;
 5. Зураг төсөв, техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар ирээгүй 17 төсөл арга хэмжээ;
 6.  Захирамжаар хүчингүй болсон 7 төсөл арга хэмжээ;

 

 


 Тус албанд 2022 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдрийн байдлаар нийт 98 төсөл арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаагаас:

          1.Гэрээ байгуулагдсан 38 төсөл арга хэмжээ;

          2. Гэрээ байгуулэх эрх олгосон 7 төсөл арга хэмжээ

          3. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 10 төсөл арга хэмжээ

          4. Зарласан(тендерийн материал хүлээн авч байгаа)  19 төсөл арга хэмжээ;

          5.Тендерийн бичиг баримт боловсруулагдаж байгаа 8 төсөл арга хэмжээ;

          6. Бусад (Зураг, төсөв ажлын даалгаваргүй) 15 төсөл арга хэмжээ

 


          Тус албанд 2022 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар нийт 99 төсөл арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаагаас:

          1.Гэрээ байгуулагдсан 19 төсөл арга хэмжээ;

          2.Зарласан(тендерийн материал хүлээн авч байгаа) 18 төсөл арга хэмжээ;

          3.Тендерийн бичиг баримт боловсруулагдаж байгаа 10 төсөл арга хэмжээ;

          4.Үнэлгээний хорооны захирамж ирсэн боловч зураг төсөв, техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар ирээгүй 42 төсөл арга хэмжээ;

          5.Үнэлгээний хорооны захирамж, зураг төсөв, техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар ирээгүй 8 төсөл арга хэмжээ;

          6.Ажлын тоо хэмжээ, ажлын даалгаварт өөрчлөлт оруулахаар захиалагчид хүсэлт өгсөн 2 төсөл арга хэмжээ.

 < Өмнөх 1 2 ... Дараагийн > 

(Бүгд 7 мэдээ)