How to create simple cool paging with PHP and CSS


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.5 дахь хэсэгт “Захиалагч худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг тухайн жилийн төсөв батлагдсанаас хойш нэг сарын дотор хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ” гэсний дагуу өдөр тутмын Өглөөний сонин, Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн www.shd.mn цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд түгээсэн.
 
Сонгинохайрхан дүүргийн 2022 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө”-тэй Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (tender.gov.mn) цахим хуудсаар орж танилцана уу.
 
Энд дарж дэлгэрэнгүй танилцана уу.
 

 
“Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын ээлжит тооллого”-ыг 2021 оны 11-Ñ€ сарын 01-нээс 12-Ñ€ сарын 01 хүртэл цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Энэ удаагийн тооллогод 2021 оны 11 сарын 01-нээс өмнө үүсгэн байгуулагдсан өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгжүүд болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид https://toollogo.1212.mn цахим хуудсаар хамрагдах юм. Та бүхэн тооллогондоо идэвхтэй хамрагдана уу.
 < Өмнөх ... 1 2 3 4 5 6 Дараагийн > 

(Бүгд 30 мэдээ)