СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН