"Нандин бүхнээ хамгаалъя-Өөрийгөө, гэр бүлээ, орчин тойрноо"