СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 7-Р ХОРОО МОНЛААНЫ ЧАНДМАНЬ БУЛГИЙН ОРЧМЫГ ТОХИЖУУЛАХ,22-Р ХОРОО БӨӨРИЙН БУЛАГ ТОХИЖУУЛАХ БАГЦ АЖИЛ

Сонгинохайрхан  дүүргийн Засаг  Даргын  Тамгын  Газар  нь   эрх  бүхий  тендерт оролцогчдоос  Сонгинохайрхан дүүрэгт  хийгдэх  дараах багц ажлын тендерт битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.                                                                                                                

1. Тендерийн  баримт  бичгийг бичгээр  хүсэлтээ  гаргаж,  эргэж  төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр   доор дурдсан үнээр худалдан авч болно.

2.     Тендер нь түүнийг  нээсэн  өдрөөс  эхлэн  45 хоногийн  дотор  хүчинтэй  байна.

3.     Дотоодын гүйцэтгэгчид ямар нэг  давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.

4.     Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй.

Багцын нэр

Дугаар

Тендер ирүүлэх эцсийн хугацаа

Тендер нээх огноо

Тендерийн баримт бичгийн үнэ

1

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН 7-Р ХОРОО МОНЛААНЫ ЧАНДМАНЬ БУЛГИЙН ОРЧМЫГ ТОХИЖУУЛАХ,22-Р ХОРОО БӨӨРИЙН БУЛАГ ТОХИЖУУЛАХ БАГЦ АЖИЛ

СХД/ТА/325/05/

2014.04.25-ний 10.00 цаг

2014.04.25-ний 10 цаг 30 минут

50,000    /Тавин  мянга/-н төгрөг

5. Сонирхсон байгууллага тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Захиалагчийн  тодорхой  хаяг : Улаанбаатар хот,  Сонгинохайрхан дүүрэг    Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж , 27-р хороо Засаг даргын Тамгын газар, 109  тоот  өрөө  

Холбообарихутас: 70000771