2021 онд зохион байгуулагдсан төсөл арга хэмжээний үр дүн

able align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px">  

Д/д

Төсөл арга хэмжээний нэр Санхүүжилтийн эх үүсвэр Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн               /мян.төг/ 1 Гэр хорооллын гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил /СХД,24,26,35,36,41 дүгээр хороо/ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Техникийн цогц шийдэл" ХХК 465,357.5 2 Ус түгээх байр /4ш/СХД,24,26, дугаар хороо/ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Зорь бүтээ "ХХК 282,483.4

3

Авто зогсоол, тохижилтын ажил /СХД,13 дугаар хороо  Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Хянгар констракшн"ХХК 78,075.4 4 Хүүхдийн тоглоомын талбайн шинэчлэлт, тохижилтын ажил/СХД, 14 дүгээр хороо/ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Прогресс интермедишн"ХХК 75,860.5 5 Авто зогсоол /СХД,15 дугаар хороо/ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Прогресс интер "ХХК 58,934.8 6 Чулуун авто зам тавих /СХД,30 дугаар хороо/ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Мегатитан "ХХК 77,663.8 7 Ус түгээх байр /СХД,31 дүгээр хороо/ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Урал их"ХХК 58,639.0 8 Гэрэлтүүлгийн ажил/СХД,8,40 дүгээр хороо/ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Чандмань хонгор "ХХК 129,988.8 9 Гэрэлтүүлгийн ажил/СХД,28 Ð´ÑƒÐ³Ð°Ð°Ñ€ хороо/ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Цацрах хангай"ХХК 77,959.5 10 Гэрэлтүүлгийн ажил/СХД,25 Ð´ÑƒÐ³Ð°Ð°Ñ€ хороо/ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Спэйшлтим Ап"ХХК 89,603.0 11 Гэрэлтүүлгийн ажил/СХД,42 Ð´ÑƒÐ³Ð°Ð°Ñ€ хороо/ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Согриглүн" ХХК 81,418.3 12 Хүүхдийн тоглоомын талбай/18 дугаар хороо, сагсан бөмбөгийн талбай/22 дугаар хороо/ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Энх төгс тэмүүлэл"ХХК 52,202.2 13 Гүний худаг барих /21 дүгээр хороо/ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Гранд холдинг"ХХК 47,769.3 14 Эрчим хүчний хүчдэл сайжруулах /21 дүгээр хороо/ Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Ингүүмэл эрчим "ХХК 93,179.0 15 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шат Нийслэлийн төсөв "Арвада"ХХК 137,912.2 16 Автозамын нэмэлт гэрэлтүүлэг /21 дүгээр хорооллын авто замын уулзараас Толгойтын хуучин эцэс/ Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Хустайн шил"ХХК 300,421.2 17 Автозамын нэмэлт гэрэлтүүлэг /Геологийн төв лаборатороос 21 дүгээр хорооллын уулзараас хүртэл/ Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Өндрийн уудам"ХХК 167,972.8 18 Автозамын нэмэлт гэрэлтүүлэг /Баянхошуу Ханын материалын авто замын уулзвараас Баянхошууны хөтөл хүртэл/ Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Дархан парагон" ХХК 799,999.4 19 Автозамын нэмэлт гэрэлтүүлэг /Барилгачдын гудамж, залуус гудамж, 1 дүгээр хорооллын 33 дугаар байрны ар талын гүүрнээс Энхтайваны өргөн чөлөөний авто зам хүртэл / Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Хустайн шил"ХХК 100,014.4 20 11 дүгээр хорооны "Гурван тэрх"ӨЭМТөвд автомашин худалдан авах Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан "УАЗ мега"ХХК 18,400.0 21 Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг/21 дүгээр хороо/, гэрэлтүүлэг23,33 дугаар хороо/ Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан "Хустайн шил"ХХК 59,977.8 22 Явган хүний гүүр /42 дугаар хороо/ Дүүргийн төсөв "Хянгар констракшн "ХХК 68,943.1 23 Дүүргийн нийтийн эзэмшмлийн зам талбайн халтиргаа, гулгааг арилгах зориулалтын давс худалдан авах  Дүүргийн төсөв "Монгол үндэсний бүтээгдэхүүн "ХХК 49,980.0 24 Техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах/Захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ/ Дүүргийн төсөв "Ганбүрэн"ХХК 199,600.0 25 Сонгинохайрхан дүүргийн гэр хорооллын хороодын айл өрхийн нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал, халваргүйтгэл хийх ажил(Төвийн бүс-багц 1) Дүүргийн төсөв "Улаанбаатар ариутгал"ХХК 24,286.6 26 Сонгинохайрхан дүүргийн гэр хорооллын хороодын айл өрхийн нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал, халваргүйтгэл хийх ажил(Толгойт1-багц 2) Дүүргийн төсөв "Санхими"ХХК 22,500.0 27 Сонгинохайрхан дүүргийн гэр хорооллын хороодын айл өрхийн нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал, халваргүйтгэл хийх ажил(Толгойт 2-багц 3) Дүүргийн төсөв "Улаанбаатар ариутгал"ХХК 23,582.9 28 Сонгинохайрхан дүүргийн гэр хорооллын хороодын айл өрхийн нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал, халваргүйтгэл хийх ажил(Баянхошуу-багц 4) Дүүргийн төсөв "Түвшин билиг төгөлдөр"ХХК 25,222.1 29

Сонгинохайрхан дүүргийн 2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,

19,20,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,41 дүгээр хороодын хяналтын камер засварлах бусад хороодын хяналтын камер засварлах бусад хороодын хяналтын камер тохиргоо хийх

Дүүргийн төсөв "Айт юуор сервис"ХХК 45,978.6 30 Сургуулийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 960 суудал/Улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо, 12 дугаар сургууль/ Улсын төсөв "Морин сувд"ХХК, "Жам"ХХК түншлэл 6,775,017.5 31 Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ Улсын төсөв "Хүрэл ордон "ХХК, "И пи эс Групп" ХХК түншлэл 3720080.1 32 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 7 дугаар хороо/ Улсын төсөв "Инерци"ХХК 1,745,004.4 33 107 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн их засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ Улсын төсөв "Би Кэй Би "ХХК 24,937.0 34 Ахмадын байрны өргөтгөлийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ Улсын төсөв "Тэнгэрийн модон багана"ХХК 47,117.5 35 Орон сууцны фасадын дулаалга, дээврийн их засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 12,13,14,15,16,17 Ð´ÑƒÐ³Ð°Ð°Ñ€ хороо/ Улсын төсөв "Энх төгс тэмүүлэл"ХХК 992,861.6 36 Дүүргийн соёлын ордны тоног төхөөрөмж(Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо) Улсын төсөв "Саннилайф"ХХК 869,500.0