Сонгинохайрхан дүүргийн 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө