Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал

> Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (tender.gov.mn)