Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам

> Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (tender.gov.mn)