Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журам

> Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (tender.gov.mn)