Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам

> Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (tender.gov.mn)