Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам

> Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (tender.gov.mn)