Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ


Нийгмийн даатгал

Газрын алба

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Татварын хэлтэс

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс

Статистикийн хэлтэс

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс