Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ХАБЭА, Хөдөлмөрийн харилцааны чиглэлээр /ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг сурталчлах, зөвөлгөө мэдээлэл өгөх, үйлдвэрлэлийн осол болон хөдөлмөрийн маргаан бүртгэх/