Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Төлбөрийн байцаагч - Д.Мөнхтуяа, Ч.Амгаланбат, Д.Батцэнгэл

Утасны дугаар: 99171587, 99837774, 88046776

Бүрдүүлэх материал:

  • Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ
  • Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ
  • Газрын төлбөр төлсөн баримт
  • Өмнөх хугацааны тооцоо нийлсэн акт