Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Өмчлөлийн мэргэжилтэн - Б.Хулан, Ж.Шижиртуяа, С.Мөнгөнцэцэг

                                           Архивын ажилтан – Б.Бямбацогт 95861121

Утасны дугаар: 99777784, 99660107, 99852598,

Бүрдүүлэх материал:

  • Өргөдлийг хувийг хэргийн бүрдэл хангуулах шаардлагад нийцүүлэн архивлаж архив, бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэн өгөх
  • Архивын ажилтан хувийг хэргийн бүрдэл хангуулах шаардлагад нийцүүлэн архивлаж Нийслэлийн архивт хүлээлгэн өгөх