Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Өмчлөлийн мэргэжилтэн - Б.Хулан, Ж.Шижиртуяа, С.Мөнгөнцэцэг

Утасны дугаар: 99777784, 99660107, 99852598

Бүрдүүлэх материал:

  • Бүртгэлийн дэвтэрт бичилт хийж холбогдох иргэнээр гарын үсэг зуруулж хүлээлгэж өгнө. /Иргэн өөрийн биеэр эсхүл итгэмжлэлтэй байх/