Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Өмчлөлийн мэргэжилтэн -  Б.Хулан, Ж.Шижиртуяа, С.Мөнгөнцэцэг

Утасны дугаар: 99777784, 99660107, 99852598

Бүрдүүлэх материал

  • Газар өмчлөлийн мэдээллийн сангийн LPIS программ хангамжинд бүртгэх, захирамжийн төсөл бэлтгэх.
  • Нийслэлийн газар өмчлүүлэх шийдвэрийг бэлтгэх ажлын хэсгийн хуралд танилцуулах.