Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Өмчлөлийн мэргэжилтэн - Б.Хулан, Ж.Шижиртуяа, С.Мөнгөнцэцэг

Утасны дугаар: 99777784, 99660107, 99852598

Бүрдүүлэх материал:

  • Өргөдийн маягт /гар өргөдөл/
  • Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
  • Газар өмчлөх шийдвэрийн хуулбар
  • Газрын үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Наториатаар баталгаажсан "хамтран өмчлөгч хасуулах тухай хэлцэл"
  • Кадастрын зураг эх хувь/