Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Өмчлөлийн мэргэжилтэн - Б.Хулан, Ж.Шижиртуяа, С.Мөнгөнцэцэг

Утасны дугаар: 99777784, 99660107, 99852598

Бүрдүүлэх материал:

  • Өргөдөл хүсэлт хорооны хаягийн тодорхойлолт
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар, лавлагаа
  • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээ кадастрын зураг
  • Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт
  • Шаардлагатай тохиолдолд хашааны фото зураг