Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Кадастрын мэргэжилтэн - О.Энхтуяа, С.Сарантуяа

Утасны дугаар:96641021, 99993179

Бүрдүүлэх материал

  • Банкны албан бичиг /эх хувь/
  • Барьцаа, зээлийн гэрээ
  • Гэрчилгээ
  • Газрын төлбөр төлсөн баримт
  • Аж ахуй нэгж байгууллага төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт
  • Барьцаа чөлөөлсөн тухай албан бичиг