Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Кадастрын мэргэжилтэн - О.Энхтуяа, С.Сарантуяа

Утасны дугаар:96641021, 99993179

Бүрдүүлэх материал:

  • Гэрчилгээний хуулбар
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Аж ахуйн нэгж байгууллага улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм

Хувийн кадастрын компанийн байшингийн хэмжилтийн  зураг