Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Хороо харицсан газар зохион байгуулагч нар

Утасны дугаар: 70003157

Бүрдүүлэх материал:

  • Нийслэл, дүүргийн засаг даргын захирамжын хүрээнд