Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Хороо хариуцсан газар зохион байгуулагч нар болон тухайн өдрийн шуурхай жижүүр

Утасны дугаар: 70003157

Бүрдүүлэх материал: Дуудлагаар