Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Хороо харицсан газар зохион байгуулагч нар

Утасны дугаар: 70003157

Бүрдүүлэх материал:

  • Өргөдөл хүсэлт хорооны хаягийн тодорхойлолт
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар, лавлагаа
  • Аж ахуйн нэгж байгууллага албан хүсэлт
  • Аж ахуйн нэгж байгууллага улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм
  • Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг, Газрын төлөв байдал чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт
  • Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт. /УБ хотын банкны 2601002693 тоот данс/
  • Гэрээ дүгнэсэн акт