Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Газрын талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх