Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Хороо харицсан газар зохион байгуулагч нар

Утасны дугаар: 70003157

Бүрдүүлэх материал:

  • Өргөдөл хүсэлт /2 талын/ хорооны хаягийн тодорхойлолт
  • 2.3-Албан татвар, хураамж төлсөн тухай баримт
  • 2.4- Татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тухай цахим эсхүл хэвлэмэл тодорхойдолт
  • Аж ахуй нэгж байгууллага албан хүсэлт 2 талын
  • Аж ахуй нэгж байгууллага улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм / 2 талын/
  • Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг, газрын төлөв байдал чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт
  • Газар эзэмших эрх шилжүүлэх гэрээ
  • Газрын төлбөр төлсөн тооцоо нийлсэн акт. /УБ хотын банкны 2601002693 тоот данс/
  • Гэрээ дүгнэсэн акт